Perkáta grófjai

Tisztelt Olvasó!

 

A Perkátai Értéktár ötödik kötete egy hetvenöt-nyolcvan éve nyugvó témát szeretne Önöknek bemutatni, amely viszont még emberöltők után is elevenen él a perkátai emberekben. A Perkátát közel 170 évig birtokló Győry család, illetve a leányági örökös Hunyady család tagjait a mai falusiak már nem láthatták, de számos olyan tettük van, ami településünk életét a mai napig meghatározza.

Nagyon fontos az az épített örökség, amelyet főnemesként és kegyúrként az utókorra hagytak, természetesen elsőként a két országos műemlékünket, a Győry kastélyt és katolikus templomot kell említenünk. A kastély épületét nem ők kezdték építeni, de ahogy a mai formáját láthatjuk, az a közel kétszáz évvel ezelőtti Győryek érdeme. A templomot egyből birtokba kerülésük után, a XVIII. század utolsó negyedében felépítették, majd a XX. század elején bővítették és családi kriptájuk és lefordított címerük is templomban van. Kegyúri tevékenységük a perkátai templomon kívül is utolérhető, hiszen a ma óvodaként és szociális intézményként üzemelő volt zárdaépületet a XIX. század végén építették és hozták ide vincés nővéreket. Perkátának Budapesten is van egy temploma, hiszen Győry Teréz az 1909-ben felszentelt Mária utcai Jézus Szíve templomnak is az egyik legfőbb támogatója volt. Az uradalmuk épületei, a volt istálló, a magtár, a kastélykert, a harangtorony mindmáig meghatározó részei Perkátának, ahogy a település utcáinak tájolása is az ő kastélyukhoz kapcsolódik.

Természetesen a 170 év negatív nyomot is hagyott a helyiekben, hiszen a legenda szerint miattuk nem Perkátán valósult meg a Dunántúl egyik legnagyobb vasúti csomópontja, amely által létrejött Pusztaszabolcs, illetve az elmúlt század második felében a főnemesek általános feudális népnyúzó pecsétje miatt ma sem gondol mindenki csak pozitívan a Győry családra. A ránk hagyott épített örökség és az utolsó Perkátán élő Győry, Teréz karitatív tevékenysége mégis összességében méltóak arra, hogy Perkáta legmeghatározóbb családjának tekintsük őket.

 

Somogyi Balázs polgármester

Hungarian
Címkék