Egyházi ünnepek néprajza

Tisztelt Olvasó!

A Perkátai Értéktár negyedik kötete tovább folytatja azt a hagyományt, hogy nemcsak a tárgyi források fontosak történelmünkben, hanem a hagyományok tisztelete, az életmódbeli ünnepek, a nép lelke is. Minden jeles évforduló egyben önvizsgálat is. Minden jeles esemény méltó megünneplésének az a legnagyobb próbája, hogy meg tudunk-e felelni az általa felállított mércének, akár nemzetünkről, akár a vallásunkról, akár településünkről van szó. Szerencsére az előző két kötet, a Perkáta templomai és a Perkáta temetői kötet témái, illetve az általuk átfogott sok évszázados perkátai hagyomány bővelkedik a katolikus valláshoz kapcsolódó ezer szálban, amely a szorosan vett hitélet mellett természetesen a néprajzról is szól.

Köszönjük azt a kutatómunkát, amelyet településünk könyvtárosa és művelődési szakembere Lászlóné Szabó Edit végzett ezen a területen, aki összefoglalta a témakörhöz tartozó tudást a személyes beszélgetéseken és az emlékezéseken keresztül. Az egyházi ünnepkör nagyon bő hagyománya több elemből ered. Nagyon fontos, hogy a Kisboldogasszonyra felszentelt templom a Mária tiszteleten keresztül már számos ünneppel gazdagodott, figyelembe véve azt is, hogy a templom ünnepe időközben még változott is. A gazdag ünnepkört pedig még tovább bővítette a településen közel 70 évig működő vincés nővérek zárdája is, akik új színt és szokásokat hoztak a településnek és tanítói munkán keresztül generációk nőttek fel a kezeik alatt. Természetesen a huszadik század derekáig élő Győry Teréz kegyúri tevékenysége is sokáig erősítette a helyi egyházat, hiszen ő országos jelentőségű szervezője, támogatója volt a katolikus egyháznak.

Somogyi Balázs polgármester

Hungarian
Címkék